کنگره بین المللی ترومبوز و هموستاز ایران- اخبار کنگره
تقدیر از اهداکننده گان خون در سازمان انتقال خون تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۵ | 

AWT IMAGE

دفتر مرکزی کانون هموفیلی ایران با همکاری دفتر تهران دیروز به مناسبت روز جهانی تجلیل از اهدا کنندگان در پایگاه انتقال خون تهران از اهدا کنندگان خون تقدیر نمودند.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

سررسید سال 1396 که مناسبت 50 سالگی کانون هموفیلی ایران انتشار یافته و مزین به عکس دکتر فریدون علا بنیانگذار سازمان انتقال خون است و یک شاخه گل به اهدا کنندگان خون هدیه شد.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه کنگره بین المللی ترومبوز و هموستاز ایران:
http://ihs.ihc50.ir/find.php?item=1.55.51.fa
برگشت به اصل مطلب